Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

www.wfosigw.olsztyn.pl

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DLA HALI TOP KOP

Koszt kwalifikowany zadania: 232 835,31 PLN

Forma dofinansowania: pożyczka 170 367,30 PLN; dotacja 18 929,70 PLN

Opis zadania: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,815 kWp na potrzeby HALI TOP KOP