zrealizowaliśmy inwestycję budowy nowego mostu nad rzeką Rospudą w miejscowości Filipów.
Stara przeprawa ze względu na swój stan kilka lat temu została wyłączona z ruchu dla pojazdów spalinowych, co utrudniło dojazd chociażby rolnikom na pola. Zakres prac nowej inwestycji obejmował:

  • wykonanie fundamentów żelbetowych
  • wykonanie konstrukcji nośnej
  • regulację koryta oraz umocnienie brzegów rzeki
  • budowę kanału technologicznego
  • wykonanie nasypów
  • wykonanie podbudowy drogowej
  • wykonanie chodników
  • montaż oświetlenia