Kierownik budowy, inspektor nadzoru

W ofercie znajduje się:

Kosztorysowanie

– zestawienie kosztów realizacji projektu budowlanego

– określanie rzeczywistych kosztów budowy

– wykaz procentowego udziału robocizny, sprzętu i narzutów

 

Organizacja robót budowlanych

– określanie kosztów

– organizacja materiału

– nadzór nad prawidłowym wykonaniem robót

– przygotowanie określonej budowy do odbioru

 

Kontrola rozliczeń budowy

– kompleksowa analiza rozliczeń budowy

 

Odbiór prac i kontrola jakości

– odbiór wykonanych prac

– sprawdzanie poziomu jakości wykonanych elementów

 

Nadzór i kierowanie budową:

mgr inż. Tomasz Świtaj

tel. 602 514 931

tomaszswitaj@gmail.com

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi:

– bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno -budowlanej: WAM/0058/OWOK/16

– bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej : WAM/0010/OWOD/16

Masz jeszcze jakieś pytania? Nie wahaj się skontaktować.

Kontakt