Przedstawiamy jedną z większych naszych realizacji w 2017 roku. Zadanie realizowaliśmy dla Gminy Miasta Ełk a przedmiotem umowy było: „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk”. Realizacja była podzielona na cztery zadania:

Część I – Park na osiedlu Bogdanowicza w przy ul.Pięknej w Ełku

 

Tak było:

 

W trakcie budowy:

 

Efekt finalny:

 

Część II- Park na osiedlu Grunwaldzkim przy ul. Książąt Mazowieckich

Zdjęcia wkrótce…

Część III – Park na osiedlu Kajki w Ełku między ul. Miłosza

 

Tak było:

 

W trakcie budowy:

 

Efekt finalny:

 

Część IV – Park na osiedlu Kajki w Ełku między ul. Szosa Obwodowa a ul. Tuwima

 

Tak było:

 

W trakcie budowy:

 

Efekt finalny: