Lp.

KRUSZYWO

CENA

1.

Żwir 2-16 (płukany)

33 zł za tonę + 23% VAT

2.

Żwir 16-32

34 zł za tonę + 23% VAT

3.

Kruszywo 0-31.5

26 zł za tonę + 23% VAT

4.

Kruszywo 0-20

26 zł za tonę + 23% VAT

5.

Piasek 0-2 (siany na sucho)

23 zł za tonę + 23% VAT

6.

Piasek 0-2 (płukany)

23 zł za tonę + 23% VAT

7.

Mieszanka drogowa

26 zł za tonę + 23% VAT

8.

Kamień przekruszony 0-31.5

47 zł za tonę + 23% VAT

9.

Kamień przekruszony 0-63

50 zł za tonę + 23% VAT

10.

Mieszanka kruszywa do mechanicznej stabilizacji 0-31.5

(ok. 20% kruszyw przekruszonych)

33 zł za tonę + 23% VAT

11.

Mieszanka kruszywa do mechanicznej stabilizacji 0-31.5

(ok. 30% kruszyw przekruszonych)

34 zł za tonę + 23% VAT

12.

Mieszanka kruszywa do mechanicznej stabilizacji 0-31.5

(ok. 40% kruszyw przekruszonych)

36 zł za tonę + 23% VAT

13.

Mieszanka kruszywa do mechanicznej stabilizacji 0-31.5

(ok. 50% kruszyw przekruszonych)

39 zł za tonę + 23% VAT

14.

Mieszanka kruszywa do mechanicznej stabilizacji 0-31.5

(ok. 70% kruszyw przekruszonych)

42 zł za tonę + 23% VAT

15.

Mieszanka kruszywa do mechanicznej stabilizacji 0-31.5

(ok. 80% kruszyw przekruszonych)

45 zł za tonę + 23% VAT

 

Kontakt :

696 024 285

biuro.topkop@gmail.com